Zapytania ofertowe dot.:

– obsługa gastronomiczna (lekka i ciężka) oraz stoiska handlowe
– obsługa sprzedaży piwa wraz z ławostołami
– obsługa części rekreacyjnej – wesołe miasteczko oraz urządzenia rozrywkowe

Zachęcamy do składania ofert.
Oferty należy przesłać drogą meilową na adres: ankowska@e-zok.pl w tytule podając „Oferta – Dni i Noce Krzywej Wieży 2019”,  pocztą na adres:

Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

z dopiskiem „Oferta – Dni i Noce Krzywej Wieży 2019” lub osobiście do Sekretariatu ZOK.

Oferty należy złożyć do dnia 21.5.2019r

gastronomia
rozrywka
piwo + ławostoły
załącznik 3 tabela doświadczenie w org imprez plenerowych

Napisz co o tym myślisz

Twój głos też się liczy!