Już od października startuje Uniwersytet Dziecięcy!
 .
Celem zapisu dziecka należy zapoznać się z Regulaminem Uniwersytetu Dziecięcego oraz dostarczyć wypełnioną CZYTELNIE kartę zgłoszeniową do Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (termin składania kart do 4 października 2017, do godz. 16:00).
.
Uroczyste rozpoczęcie – 7 października 2017. 
Wszelkie informacje m.in. na temat harmonogramu zajęć zostaną wkrótce udostępnione na stronie www.e-zok.pl
 ll

Karta zgłoszenia dla roku I

Karta zgłoszenia dla roku II

Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego

więcej informacji: 74 815 28 96

3783 - Kopia

Napisz co o tym myślisz

Twój głos też się liczy!