W Legnickim Centrum Kultury zebrało się kilkudziesięciu przedstawicieli instytucji kultury, edukacji i oświaty, którzy wyrazili zainteresowaniem projektem Bardzo Młodej Kultury na Dolnym Śląsku oraz udziałem w procedurze konkursowej regrantingu BMK. Po kampanii informacyjnej przeprowadzonej w marcu i kwietniu w miejscowościach Dolnego Śląska przyszedł czas na rozpoczęcie szkoleń i warsztatów kwalifikujących zainteresowane osoby do dalszej części projektu.

Podczas warsztatów w Legnicy koordynator projektu Arkadiusz Sikora przedstawił ogólny zarys realizacji projektu i jego poszczególne etapy. Marek Sztark przeprowadził krótką część warsztatową będącą wstępem do zaplanowanych dwudniowych szkoleń dla uczestników projektu. Podczas spotkania obecna była także Małgorzata Gaduła Zawratyńska z Narodowego Centrum Kultury, która opowiedziała o samej ideii powstania ogólnopolskiego projektu oraz odpowiadała na pytania uczestników warsztatów. Następnie głos zabrał Paweł Kamiński, który omówił formularz zgłoszeniowy do projektu i wytłumaczył zasady jego wypełniania. Formularz w wersji elektronicznej do wypełnienia jest dostępny tutaj.Na koniec warsztatów eksperci projektu BMK odpowiadali na pytania uczestników warsztatów, które dotyczyły zasad rekrutacji do projektu, sposobów jego finansowania oraz innych kwestii związanych z realizacją projektu. Wszyscy uczestnicy warsztatów mają teraz czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest wymagany do wzięcia udziału w procedurze konkursowej regrantingu BMK. Dokładny harmonogram projektu jest dostępny tutaj. P5050097

 

P5050103

 

P5050114

 

P5050131

Strategicznym celem 3-letniego programu „Bardzo Młoda Kultura” jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury w regionach Polski. Program obejmuje diagnozę bieżących potrzeb edukacji kulturalnej na Dolnym Śląsku oraz cykl szkoleń dla pracowników sfery kultury i edukacji. Program obejmuje także część praktyczną realizacji zadań kulturalnych, w której OKiS przekaże w formie grantów na projekty z zakresu edukacji kulturowej przedstawicielom instytucji kultury, ośrodków edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, kwotę blisko 0,5 mln złotych. Pierwsze konkursy umożliwiające  pozyskanie środków na projekty planowane są na przełomie maja/czerwca br.

 

inf: dokis.pl

Napisz co o tym myślisz

Twój głos też się liczy!