Informujemy, że przedłużamy termin i zmieniamy formę konkursu plastycznego „Jan Paweł II – PAPIEŻ DZIECI I MŁODZIEŻY”.

Zgłoszenie należy wysłać mailowo w formie zdjęcia pracy na adres: instruktor.zok@gmail.com do 30 czerwca 2020.

Każdy mail powinien być opatrzony jedynie tytułem pracy oraz danymi ucznia: imię i nazwisko, klasa oraz szkoła do jakiej uczęszcza uczeń (+ numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna)

KONKURS DLA DZIECI OD 6 LAT.

TECHNIKA: Praca plastyczna ma być wykonana w formacie A4 lub A3, techniką dowolną.

TEMATYKA PRACY:

Wykonanie pracy plastycznej musi nawiązywać do tematu „Jan Paweł II – Papież dzieci i młodzieży”.

Praca powinna ukazywać wizerunek Jana Pawła II, jako przyjaciela i pasterza dzieci i młodzieży.

 

Wystawa prac konkursowych zostanie zorganizowana w późniejszym terminie, a informacja o niej będzie zamieszczona na stronie ZOK.

 

Uczestnicy zostaną również poproszeni wtedy o przyniesienie prac do ZOK-u.

Pełny regulamin znajduje się na stronie www.e-zok.pl

(nie ma karty zgłoszeniowej – wystarczy wysłanie pracy na adres mailowy)

 

Napisz co o tym myślisz

Twój głos też się liczy!