Wojewódzki Festiwal Amatorskich Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich

Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich jest jedynym wydarzeniem kulturalnym na terenie i powiatu Ząbkowickiego prezentującym dorobek artystyczny środowiska wiejskiego Województwa Dolnośląskiego. Uczestniczy w nim 30-35 zespołów. Środowiska wiejskie coraz częściej wracaj do kultywowania tradycji, chętnie pokazują swój dorobek na lokalnych imprezach artystycznych, czego dowodem jest organizowany już od 18 lat festiwal.

Brak postów. Zapraszamy wkrótce!

PARTNERZY:

_________________________________

PARTNERZY ZĄBKOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY

ZOBACZ WSZYSTKICH PARTNERÓW

Projekt i wdrożenie: Alink Multimedia.
Copyrights © Ząbkowicki Ośrodek Kultury 2019 r.