Wojewódzki Festiwal Amatorskich Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich

Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich jest jedynym wydarzeniem kulturalnym na terenie i powiatu Ząbkowickiego prezentującym dorobek artystyczny środowiska wiejskiego Województwa Dolnośląskiego. Uczestniczy w nim 30-35 zespołów. Środowiska wiejskie coraz częściej wracaj do kultywowania tradycji, chętnie pokazują swój dorobek na lokalnych imprezach artystycznych, czego dowodem jest organizowany już od 18 lat festiwal.

Brak postów. Zapraszamy wkrótce!

PARTNERZY ZĄBKOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY

ZOBACZ WSZYSTKICH PARTNERÓW

Projekt i wdrożenie: Alink Multimedia.
Copyrights © Ząbkowicki Ośrodek Kultury 2018 r.