Drodzy Mieszkańcy i Goście – zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą bombkę świąteczną Gminy Ząbkowice Śląskie. Konkurs adresowany jest do wszystkich – bez ograniczeń wiekowych. Własnoręcznie wykonaną bombkę można zgłaszać w czterech kategoriach: indywidualna (dzieci przedszkolne, szkoły podstawowe i gimnazja), indywidualna dorośli, rodzina, instytucja/organizacja. Celem konkursu jest przybliżenie i podtrzymanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, zainspirowanie mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie sztuką obrzędową.

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ ŚWIĄTECZNĄ GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE  – zapraszamy do udziału!

Każdy Uczestnik Konkursu zgłasza 1 pracę, co równa się jednej wykonanej własnoręcznie bombce. Prace muszą być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi wcześniej nienagradzanymi w innych konkursach i nigdzie wcześniej niepublikowanymi. Szczegóły wymogów technicznych wykonania bombki, wskazanych materiałów plastycznych oraz wszelkie wytyczne znajdują się w regulaminie konkursu.

Prace plastyczne wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami Uczestnika Konkursu należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

Termin dostarczenia/przesłania prac mija dnia 9 grudnia 2013. Liczy się data stempla pocztowego lub potwierdzenia w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14 grudnia 2013 o godz. 14.00 podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na ząbkowickim rynku. Pokonkursowa wystawa prac odbędzie się w ZOK-u w dniach od 16 grudnia 2013 do 06 stycznia 2014.

Zatem – do dzieła! Kreatywność, pomysłowość i twórczy polot mile widziane.

Zarządzenie Nr 348/XI/EKS-2013 w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na najpiękniejszą bombkę świąteczną Gminy Ząbkowice Śląskie.

 

Oswiadczenia opiekuna_wychowawcy

Karta zgloszenia

Oświadczenie uczestnika

Zarzadzenie

Regulamin

Napisz co o tym myślisz

Twój głos też się liczy!