Ząbkowicki Ośrodek Kultury serdecznie Państwa zaprasza do udziału w Mini Konkursie internetowym na kotylion z okazji Święta 3 Maja. Regulamin do tego konkursu prezentujemy poniżej. Mamy wielką nadzieję na liczne uczestnictwo. Każdy z Was może wziąć udział i wykonać kotylion z dowolnego materiału i w dowolnej technice. Obiecujemy opublikować na naszych stronach internetowych wszystkie nadesłane fotografie kotylionowych dzieł, a trzech zwycięzców wyłoni Jury powołane w Ząbkowickim Ośrodku Kultury. Zapraszamy 🙂

Regulamin
Mini Konkurs internetowy na kotylion z okazji
Święta 3 Maja

 

1. Konkurs dotyczy wykonania kokardy-kotylionu z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
2. Kotyliony-kokardy muszą być zgodne z przyjętymi zasadami jak dla kokardy narodowej. Kokarda narodowa to rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz.
3. Technika wykonania i materiały dowolne.
4. Wiek uczestników konkursu nieograniczony.
5. Każdy uczestnik konkursu, po wykonaniu dzieła, wykona jego fotografię, a następnie prześle tę fotografię do Ząbkowickiego Ośrodka Kultury, na adres e-mail: jpawlakj77@gmail.com. Oprócz fotografii, prześle także numer telefonu do kontaktu, imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu. Uczestnik tym samym wyraża zgodę na publikowanie zdjęć z kotylionami oraz podanie autora z imienia i nazwiska na stronach internetowych ZOK-u..
6. Prace można nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2020r., do godziny 24.00.
7. Po ocenie prac Jury Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyłoni trzech zwycięzców konkursu. Zwycięzcy oraz zdjęcia wszystkich pozostałych kotylionów zostaną opublikowane na stronach internetowych Ząbkowickigo Ośrodka Kultury.
8. Odbiór nagród dla zwycięzców nastąpi po uprzednim kontakcie telefonicznym

Napisz co o tym myślisz

Twój głos też się liczy!